REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Öğrencilerimizin; akademik, fiziksel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak sağlıklı gelişiminin sağlanabilmesi için aşağıdaki çalışmalar hedeflenir.

-Öğrencilerimizin eğitim ortamından yeterince yararlanabilmesi,

-Kendilerini tanıması ve geliştirmesi,

-Karar verme ve problem çözme becerilerini kazanabilmesi

-Her eğitim yılının başında yaş gurubu düzeyinde okul temel anlaşmalarının oluşturulması sağlanır.